चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गोही प्रजनन् केन्द्र कसरामा रहेका गोहीहरु । घडियाल गोहीको संख्या बढाउन प्रजनन् केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार